Skip Navigation Links Onze visie

Over de Modelaanpak: eerst denken, dan doen!

In Nederland worden ieder jaar vele mooie sportevenementen georganiseerd. Van eenmalige WKs en EKs tot terugkerende topsportevenementen en breedtesportevenementen waar iedereen aan mee kan doen. Om de kennis die jaarlijks in ons land wordt opgedaan te borgen en te delen, is binnen NOC*NSF de Modelaanpak Evenementen ontwikkeld. Met deze online kennisbank en voorbeeld projectaanpak worden sportbonden en evenementenorganisatoren op weg geholpen bij het verwerven en organiseren van sportevenementen. 

Wanneer we het hebben over kwalitatief goede evenementen komen twee belangrijke vragen boven drijven: hoe weten we wanneer een evenement succesvol is geweest en hoe kan er op succes gestuurd worden? Het antwoord op de beiden vragen is eigenlijk heel simpel: door eerst te denken en dan te doen.

Aan de basis van de Modelaanpak Evenementen staat de theorie van projectmatig werken, waarin een aantal vooraf gedefinieerde projectfasen in chronologische volgorde wordt doorlopen om uiteindelijk het gewenste eindresultaat te behalen.

Het is belangrijk te realiseren dat de Modelaanpak Evenementen een leidraad is en geen blauwdruk die één op één kan worden uitgevoerd. Het is een manier van denken die sportbonden en andere evenementenorganisatoren op weg kan helpen; vanaf het moment dat het idee ontstaat om een evenement te organiseren tot aan het moment dat het idee is afgelopen en de opgedane kennis moet worden vastgelegd.

Voor vragen neem contact met ons op.

Account aanmaken

Vul onderstaande velden in om een account aan te maken voor Modelaanpak Evenementen. Na het verzenden ontvangt u een e-mail waarmee u uw account kunt bevestigen. Daarna heeft u toegang.

Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
E-mailadres (tevens loginnaam) *
Gewenst wachtwoord *
Wachtwoord nogmaals *
Organisatie
Functie
Vragen / opmerkingen