Skip Navigation Links Onze visie

De Modelaanpak Evenementen: eerst denken, dan doen!

In Nederland worden ieder jaar vele mooie sportevenementen georganiseerd. Van eenmalige WKs en EKs tot terugkerende topsportevenementen en breedtesportevenementen waar iedereen aan mee kan doen. Om de kennis die jaarlijks in ons land wordt opgedaan te borgen en te delen, is binnen NOC*NSF de Modelaanpak Evenementen ontwikkeld. Met deze online kennisbank en voorbeeld projectaanpak worden sportbonden en evenementenorganisatoren op weg geholpen bij het verwerven en organiseren van sportevenementen. Met de Modelaanpak Evenementen nodigen we partijen tevens uit de eigen good en bad practices met collega’s te delen en daarmee te helpen de algehele kwaliteit van evenementen te verhogen. Want kennis delen, is kennis vermenigvuldigen.

Wanneer we het hebben over kwalitatief goede evenementen komen twee belangrijke vragen boven drijven: hoe weten we wanneer een evenement succesvol is geweest en hoe kan er op succes gestuurd worden? Het antwoord op de beiden vragen is eigenlijk heel simpel: door eerst te denken en dan te doen.

whyHet klink wellicht voor de hand liggend, maar in de praktijk zijn we als organisatoren van evenementen vaak geneigd zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Met een resultaatgerichte aanpak is op zich niks mis. Om echter achteraf te kunnen bepalen of we succesvol zijn geweest en tussentijds te kunnen sturen op succes, dient eerst gedefinieerd te worden welke doelen er worden nagestreefd. Dit kan door vooraf de vraag te stellen: waarom willen we dit evenement eigenlijk organiseren? Pas nadat de kern, het waarom, bekend is kan worden verder gedacht over het hoe (hoe gaan we met elkaar werken) en het wat (wat moeten we dan allemaal gaan doen). Te vaak wordt vanuit de buitenste ring naar binnen toe gewerkt.

De Modelaanpak Evenementen helpt deze systematische werkwijze stapsgewijs in de praktijk te brengen en biedt handvatten om tussentijds bij te sturen in het project. Aan de basis van de Modelaanpak Evenementen staat de theorie van projectmatig werken, waarin een aantal vooraf gedefinieerde projectfasen in chronologische volgorde wordt doorlopen om uiteindelijk het gewenste eindresultaat te behalen. Het is eigenlijk net als autorijden: om weg te rijden is het wijs in de eerste versnelling te starten, hierna kan vaart gemaakt worden door steeds een tandje bij te schakelen. Veel moeilijker is het om in de tweede versnelling weg te rijden en start je in de vijfde dan slaat de auto af. Met andere woorden: wanneer een evenementenorganisatie de eerste belangrijke fasen van het project overslaat, is de kans op succes erg klein. Het feit dat u tijd en aandacht wilt gaan besteden aan deze Modelaanpak Evenementen betekent in ieder geval dat u graag eerst nadenkt, voordat u direct aan de slag gaat.

Het is belangrijk te realiseren dat de Modelaanpak Evenementen een leidraad is en geen blauwdruk die één op één kan worden uitgevoerd. Het is een manier van denken die sportbonden en andere evenementenorganisatoren op weg kan helpen; vanaf het moment dat het idee ontstaat om een evenement te organiseren tot aan het moment dat het idee is afgelopen en de opgedane kennis moet worden vastgelegd. Hoewel een groot deel van de basis van evenementenorganisaties overlapt, is elk evenement ook weer uniek. Gebruik de Modelaanpak waar deze uitkomst biedt en pas de projectaanpak toe zoals het binnen uw evenement past. Door eerst na te denken over de stappen die u neemt, en vervolgens pas te doen, bent u al een heel eind op weg in het organiseren van een succesvol evenement.

Veel succes! 

Account aanmaken

Vul onderstaande velden in om een account aan te maken voor Modelaanpak Evenementen. Na het verzenden ontvangt u een e-mail waarmee u uw account kunt bevestigen. Daarna heeft u toegang.

Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
E-mailadres (tevens loginnaam) *
Gewenst wachtwoord *
Wachtwoord nogmaals *
Organisatie
Functie
Vragen / opmerkingen